27 oktober 2023 | ,

Återvinning av solpaneler

Det finns ett stort behov av att effektivt kunna återvinna solpaneler som nått slutet av sin livslängd. En ny studie från Mattias Dahlberg visar på goda möjligheter för återvinning av solpaneler.

De kommande decennierna kommer mängden avfall att växa i takt med att anläggningar blir fler. Idag är återvinningen av solpaneler begränsad och reglerad, främst av WEEE-direktivet. Återvinning fokuserar idag enbart på komponenter med relativt hög vikt. Enbart aluminiumramen och glaset på en standardpanel gör det möjligt att uppnå minsta materialåtervinningsgrad enligt regelverket. Värdefulla metaller som silver, kisel, tenn och i vissa fall bly är idag inte lika intressanta för återvinning rent ekonomiskt, men desto viktigare för att sluta kretsloppet och ta tillvara på ändliga resurser.

De praktiska testerna som genomförts i denna studie visar att det är fullt möjligt att separera kopplingsboxar, ramen och slutligen inkapslingsmaterial från glaset. Avgörande för en lyckad process är ett väl kalibrerat verktyg som med hög precision kan skära igenom gränssnittet mellan inkapslingsmaterial och glaset. Redan idag finns kommersiella maskiner och processlinor för att återvinna solcellspaneler med denna process.

Tidskriften Ny Teknik har uppmärksammat rapporten (bakom betalvägg).

Läs hela studien nedan
  • Inga träffar.