8 juni 2023 |

Åtgärder krävs för hantering av uttjänta solcellspaneler

Sverige är inte redo att hantera framtidens stora mängder uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad. Svensk Solenergi välkomnar Riksrevisionens granskning och medföljande rekommendationer för berörda myndigheter.

Riksrevisionen släpper idag sin granskning om statens förutsättningar att hantera uttjänta solpaneler och vindturbinblad. I rapporten konstateras att antalet solenergi- och vindkraftsanläggningar växer snabbt – inom ett par decennier väntas mängden uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad mångdubblas.

Så som regelverket ser ut idag saknar regering och berörda myndigheter (Naturvårdsverket och Energimyndigheten) rätt förutsättningar för att effektivt kunna hantera de växande mängderna uttjänta solcellspaneler och vindturbinblad. 

Svensk Solenergi har sedan länge påpekat risken att Sverige hamnar på efterkälken när det gäller återvinningen av dessa material och framhållit att branschföreningen gärna är del av en satsning på detta. “Det här vore ett naturligt område för Sverige att briljera inom” sa Svensk Solenergis vd Anna Werner i en artikel på ämnet som publicerades i Dagens Industri 2022.

Detta är en global utmaning som bara kommer att växa och där vi efterfrågat tydligare riktlinjer. Eftersom det gäller varor som ofta innehåller ändliga resurser måste det säkerställas att en återanvändning i första hand och återvinning i andra hand fungerar väl.

Riksrevisionens rekommendationer i korthet: 

  • Regeringen rekommenderas att se över vilka författningsändringar som kan göras för att det ska bli tydligt vilka slags solcellspaneler som omfattas av producentansvaret för elutrustning. 
  • Naturvårdsverket rekommenderas bland annat att ta fram kriterier för bedömning av om producentansvar gäller för solcellspaneler och att regelbundet följa upp hur nedmonterade vindturbinblad hanteras i Sverige. 
  • Energimyndigheten rekommenderas bland annat att utveckla energistatistiken så att den kan vara underlag för uppskattningar av framtida mängder uttjänta solcellspaneler.

Läs hela rapporten här.

OBS! Den 19 juni arrangerar Svensk Solenergi ett webbinarium på ämnet, där Fredrik Engström och Anneli Jansson Westin från Riksrevisionen kommer att berätta mer om granskningen. Efter deras presentation finns utrymme för frågor och diskussion. Anmäl dig till webbinariet här.

 

 

  • Inga träffar.