4 maj 2020 |

Behåll ursprungsmärkning av småhusägarnas solel

Branschorganisationer och energibolag uppmanar minister Ygeman att behålla ursprungsmärkningen av mikroproducerad solel.

Tillsammans med Villaägarna, Svensk Vindenergi och flera energibolag, har Svensk Solenergi i ett brev till Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman uppmanat departementet att fortsätta låta mikroproducenter erhålla ursprungsmärkning av sin solel.

Energimyndigheten anser att administrationen av ursprungsmärkningen är för betungande för myndigheten och vill därför att småhusägarnas solel ska säljas som residualmix.

– Det blir som att sälja diamanter och kalla dem för stenar, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

 

  • Inga träffar.