25 september 2023 |

Branschen växer

Senaste året har varit fantastiskt för utbyggnaden av solkraft och branschen växte rejält.

Antal utförare

Antalet företag som säljer solceller till privatpersoner har ökat från 300–400 år 2021 till över 1 200 nu under sommaren. Det visar statistik från Skatteverket över antal företag som gjort minst en ansökan om grönt avdrag för installation av solceller respektive månad.

Antal anställda

Enligt uppskattningar i Energimyndighetens rapport IEA-PVPS NSR arbetade 4 700 personer inom den svenska solcellsbranschen år 2021. Enligt rapporten var antalet anställda per årlig installerad MW i genomsnitt 9 heltidstjänster åren 2016-2019, det motsvarar 6 nya solcellsanläggningar per anställd. Vi borde nu förvisso installera högre effekt och fler anläggningar per heltidstjänst i branschen eftersom panelernas verkningsgrad går uppåt och eftersom antalet små solcellsanläggningar ökar kraftigt.

Under första halvåret i år installerades över 50 000 anläggningar. Det borde innebära att vi nu är en god bit över 10 000 anställda inom branschen.

Omsättning

Enligt uppskattningar från bland annat analysföretaget UC uppgick branschens storlek till omkring 15 miljarder kronor 2022. Samma siffra för 2021 var 8,2 miljarder kronor.

  • Inga träffar.