29 oktober 2021 | ,

Debatt: Styr kraftproduktionen till rätt geografiska platser

Solkraftsanläggningar kan – om de är smart lokaliserade – bidra till minskade förluster i nätet och avhjälpa flaskhalsar, både inom lokalnät och till överliggande region- och transmissionsnät. Därför borde inmatningstariffen tydligare ta hänsyn till geografisk lokalisering av kraftproduktionen, skriver Svensk Solenergis vd Anna Werner.

Samtidigt som elpriserna rusar i söder där de flesta bor och där en stor del av vår välfärdsskapande industri finns har vi en stor kraftproduktion i norr. En av orsakerna är att dagens nätavgifter inte leder till smart geografiskt lokaliserad elproduktion. Om inget ändras riskerar Sverige att gå miste om viktiga investeringar i förnybar kraft med än värre flaskhalsar i elnätet, högre elpriser, utebliven tillväxt och förlorade arbetstillfällen som följd.

Läs hela debattinlägget i sin helhet på: Second Opinion

För mer information, kontakta Anna Werner, VD Svensk Solenergi.

  • Inga träffar.