23 december 2021 |

Debatt: Korta tiderna för handläggning

För att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion till 2040 behöver mycket kraftslag implementeras i energisystemet. Förutsättningarna för utbyggnad måste förenklas.

Idag kan det ta år för länsstyrelsen att fatta beslut. På 12 till 18 månader kan en solcellspark vara färdig. Solkraft är en viktig del för att nå upp till målet 2040 därför behöver tillståndsprocessen snabbas på. Solförutsättningarna i södra och mellersta Sverige ser likadana ut som de gör i Danmark och norra Tyskland. Regeringen behöver ge länsstyrelsen en tydlig tidsgräns.

Processen måste gå snabbare, vi behöver mer solkraft nu.

Läs hela debattartikeln här

Läs vår slutreplik här

  • Inga träffar.