17 december 2020 |

Fel av regeringen att inte låta juridiska personer kunna söka solcellsstöd 2021

Regeringen har idag beslutat om ändringar i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

På dagens regeringssammanträde diskuterades solcellsstödet och nu kom regeringen med sitt pressmeddelande.

Ansökningsstoppet som varat sedan den 7 juli beslutades nu ligga fast. De 260 miljoner kronor som regeringen i höstbudgeten beslutade om att tillföra potten kommer därmed att gå till kommuner och företag som redan har ansökt om solcellsstöd (på nivån 20 procent) och därmed redan står i kön.

Branschorganisationen Svensk Solenergi anser att mer medel bör tillföras potten så att kommuner och företag kan söka stöd på nivån 10 % även under 2021, men det finns alltså inga sådana planer från regeringens sida.

- Synd att stoppet kommer precis nu när branschen ändå lider av minskad efterfrågan på grund av corona, säger Svensk Solenergis vd, Anna Werner.

Svensk Solenergi har länge bett om att solcellsstödet ska trappas ned successivt. Nu blir det i praktiken ett totalstopp där man går från att kunna söka 20 procent i investeringsstöd (men de sista sökande får alltså bara 10 procent enligt dagens regeringsbeslut) till att inte kunna söka alls.

- Det skulle såklart varit en trappa för att inte drabba branschen så hårt. De borde konstruerat en successiv nedtrappning så att företag, bostadsrättsföreningar och kommuner kunde söka stöd om 10 procent under 2021 och 5 procent under 2022. Nu blir det ett precis lika abrupt stopp som i flera andra europeiska länder, trots att vi vet att det skadar industrin mer än en förutsägbar, planerad nedtrappning. Synd att inte ländernas regeringar kan lära mer av varandra, säger Anna Werner.

Privatpersoner som vill installera solceller berörs inte av dagens regeringsbeslut. Från och med den 1 januari kan de göra grönt avdrag på 50 000 kronor per person för installation av grön teknik, som solceller. Det gröna avdraget uppgår till 15 procent av material- och arbetskostnader på installationen.

  • Inga träffar.