18 oktober 2021 |

Föranmälningar +43 % Q1–Q3

Med 3 500 anmälningar under september är vi nu uppe i 25 000 föranmälningar hittills under 2021. Det är 43 procent fler än under samma period förra året. Antalet föranmälningar hittills i år är fler än antal genomförda installationer under hela förra året.

Svensk Solenergis prognos är 34 000 nya installationer i år, vilket skulle betyda att vi har 100 000 nätanslutna installationer vid årsskiftet 2021/2022. Vi förväntar oss också att anläggningarna blir betydligt större i år, så om man tittar på installerad effekt så ökar den troligen med betydligt mer än 43 procent. Det beror bland annat på att skatten på egenanvänd el sedan juli inte bara är borttagen för anläggningar under 255 kW utan för samtliga anläggningar upp till 500 kW.

Di har uppmärksammat statistiken. Artikeln ligger bakom betalvägg här: https://etidning.di.se/2371/dagens-industri/457927/2021-10-16/23679895/solceller-tar-fart-i-elrallyts-skugga

Vad är en föranmälan?
Det är att du anmäler till elnätsföretaget att du vill ansluta en solcellsinstallation.

  • Inga träffar.