18 maj 2020 |

Grönt avdrag – snart verklighet?

Svensk Solenergis vd Anna Werner reder ut vad promemorian egentligen innebär om den klubbas igenom och börjar gälla nästa år.

Nu har regeringen äntligen och i enlighet med januariavtalet presenterat en promemoria som, om den blir lag, innebär att privatpersoner får ett avdrag direkt på fakturan istället för att behöva söka statligt investeringsstöd med 12–18 månaders kötid. Onekligen positivt för alla som behöver en knuff i ryggen för att våga investera. Och såklart efterlängtat för branschen.

Promemorian, Skattereduktion för installation av grön teknik, föreslår en ny skattereduktion för privatpersoner på 15 procent av arbets- och materialkostnaden för installation av solceller, samt 50 procent vid installation av lagringsmöjligheter för egenproducerad el och laddningspunkt för elfordon.

Skattereduktionen ska – om promemorians förslag blir verklighet – börja gälla redan efter årsskiftet.

Stödet blir betydligt säkrare för konsumenten än det nuvarande stödet som löper ut vid årsskiftet:

  • Fakturamodellen, samma modell som för vanliga rotavdrag, gör att du får del av skattelättnaden redan vid köpet. Du kommer alltså inte behöva ligga ute med pengarna själv i ett–två år som med det nuvarande stödet.
  • Avdraget är inte som det nuvarande stödet beroende av någon pott pengar som tar slut titt som tätt. Du kommer alltså inte frukta avslag bara för att pengarna tagit slut.
  • Det nya avdraget ger mer möjlighet för privatpersoner att våga sig på lite dyrare, moderna solceller med annorlunda utformning, då det saknar begränsning på hur mycket solcellsanläggningen får kosta per installerad watt (toppeffekt). Det kommer leda till att fler vågar experimentera med mindre effektiva men kanske estetiskt mer tilltalande paneler.

Stödet är procentuellt lägre än det nuvarande stödet som ju är på 20 procent av den totala installationskostnaden. Men det faktum att modellen med avdrag är avsevärt mycket säkrare och stabilare än det nuvarande stödet, väger antagligen upp för detta.

Även hybridsystem, det vill säga installationer som ger både solel och solvärme, kommer att berättiga till stödet så länge minst 20 procent av den energi som systemet producerar är el. Svensk Solenergi kräver att även rena solvärmesystem och solfångare ska vara berättigade till stödet.

En privatperson kommer kunna erhålla max 50.000 kronor per år i skattereduktion för grön teknik. Därutöver kan du söka vanligt rotavdrag om 30 procent på arbetskostnaden, för andra rotarbeten. Men du kommer inte kunna erhålla rotavdrag och skattereduktion av grön teknik på samma investering. 

Du kommer alltså kunna söka grönt avdrag på:

  • Nätanslutna solcellsanläggningar
  • System för lagring av egenproducerad el i nätanslutna system
  • Installation av laddningspunkt för elfordon

Skattereduktionen gäller både småhus och bostadsrätter och gäller även installationer utomlands så länge du håller dig inom ”det europeiska ekonomiska samarbetsområdet”. Du behöver inte installera solcellerna på ditt eget hus, utan precis som med vanligt rotavdrag kommer du kunna söka avdrag för en installation på dina föräldrars tak (eller tomt!).

Man kommer inte få skattereduktion på kostnader för installatörens utrustning, resor eller vinstpålägg. Det gör att stödet antagligen i slutändan, med föreslagen utformning, inte kommer bli så högt som 15 procent av installationskostnaden.

Svensk Solenergi kommer i sitt remissvar ta upp denna punkt och yrka på att det gröna avdraget ska göras på ”hela fakturan” istället för på ”material- och arbetskostnader”. Det kommer bli en marginellt större kostnad för staten i form av uteblivna skatteintäkter. Men samtidigt kommer samhället slippa utlägg för tusentals timmars dividerande mellan dyra konsulter och jurister om vad ”material- och arbetskostnader” kan tänkas omfatta. Vad ”hela fakturan” avser borde de kunna komma fram till enklare.

Det nya avdraget får ett maxbelopp på 50.000 kronor per år. Dyraste stödberättigade anläggning är alltså på 333.333 kronor. Det täcker in den största anläggning som en privatperson fått solcellsstöd för de senaste tre åren. Dock är takbeloppet gemensamt för de andra två stöden (energilager och laddstolpar), så du kanske inte kommer kunna få avdrag för solceller, batteri och laddstolpe samma år. Men du behöver ju inte genomföra allt samtidigt.

Förslagen i den här promemorian är bra för privatpersoner men är till ingen nytta för alla de företag som också vill vara med i energiomställningen och installera egna solceller. Där väntar branschen på besked.

Promemorian är ute på remiss till 12 juni 2020.

  • Inga träffar.