25 maj 2021 |

Hur många jobb skapar solenergi?

EU har som mål att bli klimatneutralt till år 2050. Satsningen på klimatet ska ge fler nettojobb trots planer på att avveckla den arbetsintensiva kolkraften.

Ett viktigt delmål EU har för att bli klimatneutralt till år 2050 är att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till år 2030 jämfört med 1990 års nivåer. För att underlätta omställningen har Den gröna given lanserats av EU. Det är en del av en återhämtningsfond som omsätter 750 miljarder euro och som tar EU ut ur covid-19-pandemin och in i en hållbar framtid.

En stor del av pengarna kommer gå till länder som fortfarande är beroende av fossila bränslen. Kolkraft står än idag för en fjärdedel av EU:s energiproduktion och kolsektorn sysselsätter 238 000 människor spridda över 100 europeiska regioner. Läs mer här.

Men hur många jobb skapar egentligen förnybar energi, och mer specifikt solenergi? 
Jo, enligt en rapport från SolarPower Europe skapar solenergi idag fler jobb än något annat kraftslag räknat per TWh. För varje TWh som genereras från solenergi, skapas 1 100 jobb i EU. Under 2019 sysselsatte solenergibranschen totalt 133 000 heltidsanställda i EU, direkt och indirekt räknat. Av dessa klassas 75 procent som lokala jobb där majoriteten är kopplade till takanläggningar.

Läs mer om jobb genom solenergi här

  • Inga träffar.