24 maj 2022 |

Forskare tycker regeringen fallerar vad gäller Energigemenskaper

Forskare kritiserar regeringens hantering av energigemenskaper.

Forskare från Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet menar att Energimarknadsinspektionens (Ei:s) förslag på lagstiftning från 2020 som reglerar energigemenskaper och regeringens proposition 2021/22:153 Genomförandet av elmarknadsdirektivet om energigemenskaper är undermåliga eftersom de ignorerat kravet på hinderanalys.

Forskarna skriver att det är förvånande att både Ei och regeringen väljer att ignorera kravet. De menar att en hinderanalys hade kunnat belysa problemet med att individer och kollektiv idag ges olika incitament att installera solceller, eftersom endast privatpersoner som äger sitt bostadshus kan nyttja ROT-avdraget.

Regeringen å sin sida bedömer att det i dagsläget inte finns något behov av incitament för energigemenskaper. De anser att det räcker att lagstiftningen inte motverkar dem. De menar dessutom att det nya undantaget från kravet på nätkoncession för markförlagda lågspänningsledningar förenklar energigemenskapers möjlighet att dela el inom gemenskapen.

  • Inga träffar.