31 januari 2022 |

Jonas Bigelius till tekniska kommittén

Svensk Solenergi välkomnar Jonas Bigelius, Partner & L/D Specialist, Svea Solar, till tekniska kommittén.

Jonas Bigelius har blivit invald till Svensk Solenergis tekniska kommitté för frågor om certifieringen av solcellsmontörer. Den tekniska kommittén består av sju personer.

Jonas Bigelius jobbar med kompetensutveckling med stort fokus på Svea Solars installationskår. Det innebär generellt att kartlägga kompetensbehov, ta fram utbildningsmaterial och hålla utbildningar.  I arbetet med föreningens certifiering kommer han bli ett stöd kring framför allt frågor om montage, infästningar och produktredskap.

– Branschen är fortfarande ung och det finns ett behov av förtydligande och standardiseringar för att öka kvaliteten och skapa en större samsyn i branschen. I detta arbete tycker vi på Svea Solar att Certifieringen och det arbete som Svensk Solenergi gör är en stor och viktig pusselbit. För oss är det självklart att vara med och lära och läras av varandra.

Vill DU vara med och bidra till Svensk Solenergis certifieringsverksamhet? Hör då gärna av dig till Ludvig@svensksolenergi.se

Läs om vår certifiering

  • Inga träffar.