14 oktober 2021 |

En eftermiddag om storskalig solvärme

Den 6 december på eftermiddagen ordnar Svensk Solenergi och Energiföretagen tillsammans ett kostnadsfritt halvdagswebbinarium, med fokus på storskalig

Det bjuds på en blandning av föredrag och även debatt, och fokus är just storskaligheten. Vi får en historisk tillbakablick på solvärmen i Sverige och en redovisning av Energimyndighetens regeringsuppdrag om potentialen för storskalig, fjärrvärmeansluten solvärme. Dessutom får vi flera exempel på svenska och utländska storskaliga installationer och en inblick i olika tekniker – och mycket mer.

Boka in Storskalig solvärme – en viktig pusselbit i det svenska energisystemet? den 6 december kl 13–17 i kalendern.

 .
 .

Ur programmet

 

  • Solvärmens historia i Sverige – Lars Andrén
  • Potential för storskalig solvärme i Sverige – Viktor Döhlen, Energimyndigheten, Johan Holm, Profu
  • Ekstas succéhistoria med sol- och närvärmeanläggningar – Christer Kilersjö, Eksta Bostads AB
  • Exempel från Ronneby – Mikael Jonsson, Ecoscience
  • Samsters hybridpaneler – Kent Samuelsson
  • Koncentrerande solvärme i svenska fjärrvärmenät – Joakim Byström, Absolicon
  • Internationella exempel på storskaliga solvärmeanläggningar
  • Politisk debatt – med bland annat Rickard Nordin (c)
  • Inga träffar.