21 juni 2022 |

Lastbalanserare ger grönt avdrag

Skatteverket har beslutat att utrustning som installeras för sin lastbalanserande funktion i samband med installation av laddningspunkt ska godtas för grönt avdrag även om utrustningen innehåller ytterligare funktioner.

*Texten uppdaterad 2023-10-20

Skatteverket har sedan tidigare godkänt att eventuella lastbalanserare som installeras i samband med laddningspunkt ska omfattas av skattereduktionen för grön teknik, även om det inte uttryckligen anges i lagtexten. Det avgörande för att den ska omfattas av skattereduktionen är att produkten har en lastbalanserande funktion samt att den installeras tillsammans med laddpunkten. En "ren" växelriktare är inte en produkt som kan anses ingå i en skattereduktionsgrundande installation av laddpunkt. Men det är Skatteverkets bedömning att en produkt liknande Ferroamps EnergyHub, med en lastbalanserande funktion, ska godkännas för grönt avdrag i sin helhet i samband med installation av laddningspunkt. Om installationen av laddningspunkt sker i samband med eller i nära anslutning till installation av solceller så är det Skatteverkets uppfattning att växelriktaren hör till installationen av solceller eftersom den är nödvändig för att solcellsanläggningen ska fungera.

 

  • Inga träffar.