24 juni, 2021 |

Remissvar I2021/01065

Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar (I2021/01065) på Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer.

 

Se presentationen av remissvaret

 

 

Sol

Energigemenskaper, vad är det? Den här filmen ger en snabb inblick i området.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier