5 april 2023 |

Magasin X: “Så kan solceller bli en naturlig del av husets arkitektur utan att ge avkall på deras effektivitet”

Byggnadsanläggningen Magasin X, som ägs av Vasakronan, kammade i år hem Solenergipriset i kategorin Årets anläggning byggnad. Magasin X beskrivs som ett unikt projekt som visar att solceller kan utgöra en naturlig del av byggnadens gestaltning. Genom EU-projektet Be-Smart har Vasakronan också bidragit till att sprida kunskap och erfarenhetom byggnadsintegrerade solceller och verkat för att dessa på sikt kan ses som ett standardelement vid all nybyggnation.

Inte bara solpanelerna på taket ger el till Vasakronans kontorshus Magasin X. Huset, som är ritat av White Arkitekter, har också 540 kvadratmeter måttanpassade fasadpaneler med integrerade solceller. Det är med sin stomme helt byggt i trä och med ett energisystem som ger ett mycket lågt klimatavtryck.

 – Vi hade en ambition att bygga nånting med extra fokus på hållbarhet. I och med att vi hade möjlighet att bygga nytt från noll kunde vi från början fokusera på att få in solceller som en naturlig del och inte något vi hänger på i efterhand. Det är då jag tycker att det blir riktigt intressant när man kan göra något snyggt och bra av det, säger Ulf Näslund, chef teknikutveckling, Vasakronan.

Solpanelerna på taket är placerade med liten lutning åt olika väderstreck för att jämna ut produktionen över dagen. Fasadens solceller vänder sig mot sydost och sydväst. Byggnaden är relativt djup i sina mått och därför är höga fönster placerade i fönsterband runt fasaden för att släppa in dagsljus. För att undvika övertemperaturer är täta delar insprängda mellan fönsterglasen. Dessa ytor ger inte bara solavskärmning och isolering, utan används även för att göra el av den solinstrålning som ska skuggas bort. Fasadpanelerna sitter i samma infästningssystem som fönsterna fästs i vilket ger en sömlös integration i fasaden. Ingen extra infästning behövs. Panelernas frostade frontglas ger en mörk, matt yta som samspelar med den övriga fasadbeklädnaden av mörkgrå skiffer.

– Magasin X är ett exempel på hur solceller kan vara en naturlig del av husets arkitektur utan att ge avkall på deras effektivitet, säger Rickard Nygren, arkitekt och hållbarhetsspecialist, White Arkitekter.

Foto: Måns Berg, White Arkitekter

Fasadanläggningen på 92,5 kWp förväntas ge cirka 57 000 kWh av den totala solelproduktionen av cirka 145 000 kWh per år.

Genom EU-projektet Be-Smart har projektet också bidragit till att sprida kunskap och erfarenheter om byggnadsintegrerade solceller. Syftet med Be-Smart var att industrialisera byggnadsintegrerade solceller och hitta standardiserade arbetssätt. Byggnadsintegrerade solceller är relativt nytt och de lösningar som finns idag är relativt unika. Syftet med Be-Smart är att skapa en marknad för företag som arbetar med solceller och öka intresset för byggnadsintegrerat.

– Be-Smart utlyste att de ville ha anläggningar och Rickard Nygren på White Arkitekter, som skulle rita Magasin X tog  kontakt med oss och frågade om det var intressant för oss att vara med i det här, och då sa vi ja. Vi hade ändå tänkt ha solceller i fasad så det var en bra matchning, säger Ulf Näslund.

Det finns flera fördelar med fasadpaneler. De är alltid fria från snö och på vintern när solen står lågt kommer solinstrålningen i rätt vinkel mot fasaden, vilket gör att det går att få en hel del solenergi även under årets mörkaste månader.

– Hade vi inte haft solceller i fasaden hade vi haft något annat fasadmaterial som inte hade producerat en enda kilowattimme någonsin. Visserligen är solceller dyrare, men de ersätter ju något annat material som annars hade kostat pengar. Då med tanke på att vi vet att kristallina solceller har en väldigt lång livslängd så att de kommer kunna sitta här väldigt länge och producera energi är chansen stor att det inte bara blir en hållbar vinst, utan även en ekonomisk, säger Ulf Näslund.

– En sak som var kul var att när vi skulle gå ut med att bygga det här kontoret blev det väldigt lättsålt för oss, vilket annars kan vara en osäkerhet när man bygger hus. Mer än två år innan projektet var klart hade vi alla ytor uthyrda och det är väldigt unikt, där ibland bland annat White Arkitekter själva och Ramböll. De båda ville förknippas med byggnaden och det är ett bra betyg tycker jag, säger Ulf Näslund, teknisk chef, Vasakronan.

 

Juryns motivering

Vasakronan har genom projektet Magasin X visat prov på nytänkande både vad avser klimatansvar och integration av solpaneler. Med måttanpassade fasadpaneler har  byggnaden fått ett intressant och spännande uttryck. Arkitekt och byggherre har i de små detaljerna hittat lösningar där ljusinsläpp och solavskärmning effektfullt maximerats och där solpanelerna bland annat används för att tillvarata den solinstrålning som skuggas bort. Genom en byggnadskonstruktion i trä har klimatavtrycket minimerats. Vasakronan visar dessutom ett framåtseende i att komplettera solanläggningen med ett energilager och genom att använda frikyla från marken.

  • Inga träffar.