26 maj 2020 |

När dina solceller kräver bygglov

Bygglovskravet för solceller slopades 2018. Trots det har frågan om lovplikten visat sig fortsatt snårig. Här är ett rykande färskt pm som reder ut när bygglov måste sökas och när det räcker med att göra en bygganmälan.

En situation som kan kräva bygglov för solenergianläggningar är om de ska uppföras inom områden som är utpekade som riksintressen eller påverkansområden för totalförsvaret. För närmare definitioner och kartor går det att läsa mer på Försvarsmaktens hemsida.

Svensk Solenergi har därför, med hjälp av en jurist, försökt reda ut när det är läge att söka bygglov för en solenergianläggning. Slutligen, för att bedöma om en solenergianläggning är bygglovsbefriad rekommenderas att fastighetsägare stämmer av mot detaljplan och områdesbestämmelser, samt tar kontakt med kommunen om osäkerhet finns om bygglov krävs eller inte.

 

Läs vårt pm nedan

  • Inga träffar.