21 juli 2023 | ,

“När grannen installerar solceller föder det tankar hos fler i bostads­området”

Skurup tar hem förstaplatsen i Solcellstoppen för andra året i rad med 1 366 W installerad per invånare. Vi frågade kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) hur det känns.

– Alltid kul att försvara en åtråvärd titel! Vår energiförsörjning är en långsiktig fråga och enstaka insatser enstaka år kommer inte att vara tillräckligt för att möta de utmaningar som landet försatt sig i genom den omotiverade stängningen av baskraft i söder så därför är det långsiktiga arbetet viktigt. 

Vad är det som gör att just Skurup ligger i framkant när det gäller solenergi? 
– Skurup har mycket soltimmar och är ju beläget nära kontinenten, så förutsättningarna är goda. Sen har vi, både kommunen, näringslivet och privatpersoner, drabbats hårt av de orimliga elpriserna i SE4. Vi har bland annat en stor lantbrukssektor som kämpar med lönsamheten och där elkostnaderna har blivit oerhört utmanande. Många av dessa lantbruk har större byggnader med tak som lämpar sig väl för solceller och försöker investera sig ur krisen istället för att vara beroende av bidrag. Sen har vi också haft någon större privat solcellspark som etablerat sig i kommunen som naturligtvis bidrar starkt till helheten.

Hur resonerar man i kommunstyrelsen kring solenergi? Har ni till exempel gjort några särskilda insatser för ex privatpersoner som andra kommuner kan inspireras av? 
– Vår energirådgivare håller regelbundna informationsmöten om möjliga energibesparingsåtgärder men också om möjligheterna till egen elproduktion, bland annat i form av solceller som säkert har bidragit till ökad medvetenhet. Sen tror jag också att agerandet sprider sig – när grannen installerar solceller föder det tankar hos fler i bostadsområdet. 

Hur resonerar kommunstyrelsen kring förnybar energi inom förvaltningen och kommunala bolag?
– Så länge det är tekniskt möjligt försöker vi alltid att prioritera installationen av solceller vid större ombyggnationer eller nybyggnationer på kommunkoncernens fastigheter. Vårt tydliga ställningstagande mot vindkraft tror jag också bidrar till att solceller framstår som ett intressant alternativ. 

 Vad är er bild av hur intresset och möjligheterna ser ut för större solpaneler i Skurup kommun? 
– Det finns ett fortsatt intresse av nyetableringar i både liten och stor omfattning, men begränsningar i hur mycket elnätet kan ta emot. När det gäller större solcellsparker är det också viktigt att dessa planeras på ett sätt som inte blir påträngande för boende i närområdet, annars kommer solcellsparker att möta samma motstånd som vindkraften på sikt. 

 

 

  • Inga träffar.