1 november, 2021 |

Webbinarium: Ny emissionsfaktor för elanvändning

Annamaria Sandgren berättade, den 27 oktober, om den rapport IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram om emissionsfaktor för elanvändning.

På uppdrag av Naturvårdsverket utreddes vilken systemgräns man bör använda för att räkna och redovisa klimatpåverkan kopplat till elanvändning. Det visade sig vara nordisk elmix där hänsyn togs till import och export. Emissionsfaktorer för tre år räknades fram och snittet ligger kring 90 g CO2e/kWh.

Annamaria Sandgren som är författare till rapporten ”Emissionsfaktor för nordisk elmix med hänsyn till import och export” berättade om valet av systemgräns och beräkningarna.

Inspelningen på Youtube

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021