11 juli 2022 |

Ny prognos för installations­takten

Svensk Solenergi har, tillsammans med våra medlemsföretag, tagit fram en prognos över installationstakten för 2022.

Förra året blev antalet installationer 26 540 för helåret. Det ger i genomsnitt 6 635 installationer per kvartal, eller 2 212 installationer per månad, men installationstakten varierar över året.

Under det första halvåret 2022 uppskattas 21 500 nya anläggningar ha installerats, en ökning med nästan 90 procent jämfört med de 11 400 anläggningar som anslöts under första halvåret 2021. Takten förväntas öka under tredje kvartalet, men kommer troligtvis gå ner något under fjärde kvartalet. Det beror till viss del på tillgången på arbetskraft och material. Möjligtvis förskjuts en del installationer in i fjärde kvartalet beroende på när materialbristen blir som störst. Vi förutspår sedan en fortsatt rejäl uppgång under våren 2023.

Prognosen är att vi landar på drygt 47 000 installationer för helåret 2022. Det skulle i så fall innebära en ökning av installationstakten på cirka 75 procent för helåret 2022 jämfört med 2021, och en ökning av det totala antalet anläggningar i Sverige med 50 procent till 138 000 (från drygt 92 000 vid senaste årsskiftet).

Frågor? Kontakta Oskar Öhrman

Läs artikeln i Dagens industri (betalvägg, 11 juli 2022)

  • Inga träffar.