7 juli 2020 |

Ny rapport: Sverige ensamma om tuff beskattning på egenanvänd el

En färsk rapport visar att Sverige är i princip ensamma om att beskatta alla solenergianläggningar som är större än 255 kW.

Jämfört med elva andra EU-länder är Sverige det enda landet som sätter kW-gränsen så lågt. Detta hindrar landets energieffektivisering och gör att 4 TWh av solpotentialen går förlorad varje år.

– Intresset för solceller är stort i Sverige och marknaden har vuxit rekordsnabbt under de senaste åren, men fortfarande sätter vissa regelverk käppar i hjulen för utvecklingen. Att ha en så pass låg gräns för beskattning av egenanvänd el är som att lägga en våt filt på marknaden, säger Anna Werner, vd på branschföreningen Svensk Solenergi.

I rapporten ”Solel på stora tak – Vad är potentialen och hur gör andra EU-länder?” har skatten granskats. Dagens regelverk innebär att de svenska solcellsanläggningar som är större än 255 kW belastas med full energiskatt på egenanvänd el. Skatten gör att det sällan installeras solelanläggningar som är större än 255 kW på stora tak i Sverige.

En jämförelse med andra EU-länders regelverk visar att Sverige är i princip ensamt om att ha kvar en så kraftig storleksbegränsning. Av elva studerade EU-länder är det bara Finland som har något motsvarande.

Beräkningarna i rapporten visar vidare att den förlorade solelpotentialen är omkring 4 TWh per år. Att ta vara på denna potential skulle innebära att fastighetsägare skulle kunna bidra med omkring 30 miljarder kronor ytterligare i omställningen till ett helt förnybart elsystem.

– Det är tydligt att regeringen inte förstår kopplingen mellan skattekravet och möjliga investeringar i förnybar el. En viktig del av energiskatten är ju att den ska gynna energieffektiviseringen i samhället, den möjligheten går här förlorad”, säger Anna Werner.

Rapporten har gjorts på uppdrag av branschföreningen Svensk Solenergi, nätverket Solelkommissionen och branschorganisationen Fastighetsägarna.

Läs mer om skatten på egenanvänd el här.

 

Läs rapporten här

  • Inga träffar.