9 november 2022 |

Olycksutredning efter liten brand

I somras inträffade en brand i en off-gridanläggning i en sommarstuga. Läs räddningstjänstens beskrivning av insatsen och olycksutredningen här.

Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö har delat med sig av sin insatsberättelse och olycksutredning vid en brand i ett mindre batterilager som inträffade i somras. Orsaken till branden var att batteriet installerats på felaktigt vis.

Slutsatser från rapporten:

  • Batteriet var installerat i ett utrymme med egen dörr till det fria – underlättade vid släckning och ventilation av giftig gas.
  • Räddningstjänsten tar stora försiktighetsåtgärder på grund av giftig gas från brinnande batterier.
  • Batteriet var installerat med en regulator som inte var avsedd för litiumbatterier, vilket är den troliga brandorsaken.
  • Inga träffar.