5 oktober 2020 |

Om solceller och brandsäkerhet

Efter ett inslag i P4 Gotland den 3 oktober, varnar flera tidningar för risker vid släckningsarbete av hus med solpaneler. Svensk Solenergi tar upp frågan om brandsäkerhet i en handbok för infästning av solpaneler.

Svensk Solenergi är med i den tekniska kommittén: SIS/TK 193 AG 03 Infästningar av solpaneler. Där tar föreningen just nu fram en handbok för infästning av solpaneler. Arbetet med handboken görs i samarbete med Svenska Institutet för Standarder (SIS). Flera viktiga aktörer som representerar takläggare, plåtslagare och elektriker deltar också i arbetet.

I handboken kommer det att finnas ett kapitel som heter "Brand" med riktlinjer för brandsäkerhet och solpaneler – ett viktigt kapitel eftersom att ämnet brandskyltning är snårigt och räddningstjänsternas önskemål varierar i olika delar av landet. Målsättningen är att få till enhetliga regler som fungerar överallt.

– Vi tycker att frågan är angelägen och hoppas att handboken ska vara ett steg i rätt riktning för att öka brandsäkerheten för fastigheter. Allra bäst vore det om MSB även tog tag i frågan och satte en standard för hur solcellsanläggningar ska skyltas och utformas för bästa brandsäkerhet, säger Anna Werner, vd Svensk Solenergi.

SIS-kommittén ses nästa gång den 6 november. Efter det ska handboken ut på en andra remissrunda. Alla är välkomna att höra av sig till Anna Werner vid frågor om handboken eller önskemål om att bidra till den andra remissrundan.

När handboken är klar kommer den att finnas på Svensk Solenergis hemsida.

Tidigare i år genomförde Svensk Solenergi ett webbinarium med titeln "Innovativa elsystem i byggnader – konsekvenser för brandsäkerhet". Medverkade gjorde Michael Försth, professor vid Luleå tekniska universitet, Petra Andersson från Rise, och Marcus Runefors från Lunds tekniska högskola. Presentationen från webbinariet finns här.
  • Inga träffar.