30 oktober 2020 |

Om solceller och EMC

Det pågår en diskussion i media om solceller och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). Med tydliga funktionskrav i beställningarna skulle både kund och installatör slippa osäkerheten om vem som bär ansvar för en eventuell störning, det skriver Anna Werner.

I det nya numret av NyTeknik finns en artikel om solceller och EMC. Även andra medier har på sistone uppmärksammat Elsäkerhetsverkets och Luftfartsverkets (LFV) pågående utredningar.

Svensk Solenergi gör ingen egen utredning utan avvaktar besked från de två myndigheterna. LFV:s rapport väntas på lördag. Diskussion pågår mellan myndigheter och tillverkare. När den är klar kommer även Elsäkerhetsverkets rapport att släppas.

Värt att notera är att det idag är ganska få svenskar som bor inom riksintresse för totalförsvaret eller nära en flygplats.

– Med tydliga funktionskrav i beställningarna slipper både kund och installatör osäkerhet. Med korrekt utförda installationer minimeras dessutom EMC, vilket diskuterats på diverse medlemsmöten, säger Anna Werner, vd Svensk Solenergi.

Hon ser det som adekvat att skriva in funktionskrav om maximal störning/antennverkan i beställning/upphandlingsunderlag. Då vet både kund och installatör vem som bär risken om olika värden överskrids.

  • Inga träffar.