17 mars, 2022 |

Prognos: Ökning solel

Nu har Energimyndigheten uppdaterat sin korttidprognos.

Elanvändningen väntas öka i samband med elektrifieringen av industri- och transportsektorn. Enligt prognosen kommer elproduktionen att öka från 161 TWh (2020) till 184 TWh (2024). Under de fyra åren ser Energimyndigheten en ökning av förnybara energikällor. Solel har den kraftigaste ökningen med 300 %. Vi som är i branschen vet att det antagligen är en alltför blygsam uppskattning.

Läs mer här –>

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021