17 mars 2022 |

Prognos: Ökning solel

Nu har Energimyndigheten uppdaterat sin korttidprognos.

Elanvändningen väntas öka i samband med elektrifieringen av industri- och transportsektorn. Enligt prognosen kommer elproduktionen att öka från 161 TWh (2020) till 184 TWh (2024). Under de fyra åren ser Energimyndigheten en ökning av förnybara energikällor. Solel har den kraftigaste ökningen med 300 %. Vi som är i branschen vet att det antagligen är en alltför blygsam uppskattning.

Läs mer här –>

  • Inga träffar.