29 juli 2021 |

Eko-Sol

Svensk Solenergi ingår i en referensgrupp för projektet Eko-Sol.

Syftet med projektet är att ta vara på den värdefulla marken som finns i solcellsparker och där gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster – en spännande möjlighet då solcellsparkerna i Sverige stadigt ökar samtidigt som det sker en minskning av den biologiska mångfalden i landet.

Projektet Eko-Sol är finansierat av Energimyndigheten och genomförs av forskningsinstitutet Rise och ekologikonsulten Ecogain.

Projektet avslutades under 2022.

Läs mer på Rises hemsida

  • Inga träffar.