Projektansökan om uppförandekod för solcellsparker

Svensk Solenergi har ansökt om medel från Formas för att ta fram en uppförandekod för anläggning av markförlagda solcellsparker genom utlysningen Smart Built Environment.

Tillsammans med länsstyrelser, universitet och medlemsföretag vill vi ta fram en uppförandekod för anläggning av solcellsparker som adresserar bredare hållbarhetsfrågor. Uppförandekoden berör projektering, uppförande och drift av anläggningarna i tre kategorier: biologisk mångfald, invånare och lokalt näringsliv.

Projektledare är Ludvig Bydén, som kan kontaktas för uppdateringar om projektet. Läs mer om projektet i vår sammanfattande artikel nedan.

Fler projekt

Följ oss på
sociala
medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021