2 maj 2024 |

Referensgrupp energigemenskaper

Svensk Solenergi medverkar i referensgrupp om energigemenskaper i det europeiska projektet Masterpiece. Sustainable innovation koordinerar projektet i Sverige.

Masterpiece är ett projekt finansierat av EU-kommissionen som syftar till att främja och utveckla ramverk för energigemenskaper inom EU. Svensk Solenergi deltar i en referensgrupp i den svenska delen av projektet.

Energigemenskaper är ett viktigt verktyg för att inkludera allmänheten i energiomställningen och underlätta för lokal användning av lokalt producerad el.

Ansvarig på kansliet är Oskar.

  • Inga träffar.