9 november 2023 |

Referensgrupp till uppdatering av EIFS2018:2

Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät arbetar med att uppdatera EIFS2018:2 som innehåller de svenska tillämpningarna av EU-förordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). Svensk Solenergi deltar i referensgruppen för uppdateringen.

Under hösten 2023 genomförs två längre referensgruppsmöten och däremellan ges deltagarna möjlighet att skicka in synpunkter.

Läs mer om uppdateringen av EIFS2018:2 på Ei:s hemsida.

  • Inga träffar.