Smart förnybart

Svensk Solenergi sitter genom vd Anna Werner i referensgrupp för projektet Smart förnybart. Det är ett projekt som syftar till att bygga upp och sprida kunskap om förnybar elproduktion och hur den kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet för att bidra till de övergripande energi- och klimatmålen och robustheten i elsystemet.

Projektet drivs av länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Uppsala tillsammans med Power Circle och Sust. Projektledare är Sandra Johanne Selander på Länsstyrelsen i Skåne.

Kontakt
Sandra Johanne Selander, Klimat- och energistrateg / Miljöstrategiska enheten
sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se
0706 - 370779

Läs mer om projektet på Power Circles hemsida

Fler projekt

Följ oss på
sociala
medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021