16 september 2021 |

Smart förnybart

Svensk Solenergi sitter genom vd Anna Werner i referensgrupp för projektet Smart förnybart. Det är ett projekt som syftar till att bygga upp och sprida kunskap om förnybar elproduktion och hur den kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet för att bidra till de övergripande energi- och klimatmålen och robustheten i elsystemet.

Projektet drivs av länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Uppsala tillsammans med Power Circle och Sust. Projektledare är Sandra Johanne Selander på Länsstyrelsen i Skåne.

Kontakt
Sandra Johanne Selander, Klimat- och energistrateg / Miljöstrategiska enheten
sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se
0706 – 370779

Läs mer om projektet på Power Circles hemsida

Projektet avslutades under 2022.

  • Inga träffar.