15 november 2023 |

Solbruk i Skåne

Svensk Solenergi deltar i referensgruppen för projektet Solbruk i Skåne, som är ett utvecklingsprojekt om solbruk – kombinationen av solelproduktion och jordbruk.

Projektet leds av Region Skåne och genomförs i bred samverkan med representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Utgångspunkten för projektet är att både el och livsmedel kan produceras på samma yta. Planen är att vara med och designa en fysisk testanläggning i Skåne, för att i praktiken undersöka och demonstrera hur jordbruk och solelproduktion effektivt kan kombineras på samma mark utifrån skånska förhållanden.

Mål med projektet

  • Få kunskap om vilka grödor som kan passa att odla i kombination med solcellssystem och hur dessa ska designas för att fungera i lantbrukarens vardagliga produktion.
  • Få kunskap om hur ekonomin respektive produktionen för el och grödor blir i ett solbrukssystem, jämfört med traditionell odling respektive konventionell solcellsanläggning på mark.
  • Få kunskap om hur nationella respektive internationella policys, regelverk och stödsystem för såväl solelanläggningar som jordbruk påverkar möjligheterna till tillstånd respektive lönsamma affärsmodeller.

Projektet pågår 1 september 2023 till 31 december 2027.

Region Skåne är projektägare och projektpartners är Länsstyrelsen Skåne, Energikontor Syd, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mälardalens universitet och forskningsinstitutet RISE. Ytterligare medverkande aktörer är Lantbrukarnas Riksförbund, sockerbranschens forskningsverksamhet Nordic Beet Research samt solenergiföretagen SolarEdge och Alight.

Projektets totala budget är cirka 20 miljoner kronor, varav cirka 8 miljoner kronor finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF). Övriga 12 miljoner kronor finansieras av projektorganisationerna varav cirka 8,6 miljoner kronor från Region Skåne.

Kontakta gärna Ludvig Bydén som medverkar i referensgruppen för Svensk Solenergis räkning.

Läs mer om projektet här.

  • Inga träffar.