4 juli 2021 |

Påverkan av supratoner och (kvasi-)dc på jordfelsbrytare

Svensk Solenergi är med i referensgruppen i forskningsprojektet “Påverkan av supratoner och (kvasi-)dc på jordfelsbrytare” vid Luleå Tekniska Universitet.

Projektet undersöker säkerheten kring jordfelsbrytare i bostadsområden där det finns solceller installerat i hemmen. Frågeställningar som projektet söker svar på är:

  • Kan det uppstå så pass höga amplituder av likströmmar från solcellsanläggningar att jordfelsbrytare slås ut i ens eget hem samt hos grannar i området?
  • Kan högfrekventa strömmar få en negativ påverkan på jordfelsbrytarens funktionalitet?

Jordfelsbrytare upptäcker om strömmen tar fel väg och bryter i sådant fall strömmen till anläggningen. Ett exempel på när strömmen tar fel väg, är om fasen går emot jorden så att marken blir strömförande. Det är direkt farligt om du exempelvis klipper gräset. Jordfelsbrytare fungerar därmed som personskydd och brandskydd och det är livsviktigt att de fungerar korrekt.

Projektet har kommit halvvägs. Än så länge visar resultaten att det inte finns någon anledning till oro ur ett elsäkerhetsperspektiv. Slutsatserna presenteras i oktober 2021. Övriga parter som är involverade i projektet är Installatörsföretagen, Elsäkerhetsverket, Eaton, ABB och Svea Solar.

  • Inga träffar.