Klimateffektiv solenergi

Svensk Solenergi är med i referensgruppen i projektet ”Klimateffektiv solenergi”.

Projektet drivs av Energikontoret Storsthlm, RISE och Husbyggnadsvaror (HBV) och finansieras av Energimyndigheten. Projektet undersöker vilken klimatpåverkan solceller har och hur de kan göras desto mer klimateffektiva ur ett livscykelperspektiv.

Projektet inleddes den 1 november 2020 och väntas pågå till den 31 december 2022.

Tre syften med projektet har formulerats:

  • Höja kunskaper om solcellers klimatpåverkan i livscykelperspektiv
  • Utveckla och testa upphandlingskriterier för lägre klimatpåverkan från solceller
  • Vägleda till optimerad drift och förvaltning

Det första resultatet av projektet är en kunskapssammanställning, Den heter Jämförelse av klimatpåverkan från olika solcellsmoduler och finns att ladda ner här.

För mer information om projektet, kontakta projektledaren Michael Sillén på Energikontoret.

Storsthlm: 08-615 94 40 | 08-615 94 48 | michael.sillen@storsthlm.se

Fler projekt

Följ oss på
sociala
medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021