4 juli 2021 |

Projekt klimateffektiv solenergi

Svensk Solenergi var med i referensgruppen i projektet ”Klimateffektiv solenergi”.

Projektet drevs av Energikontoret Storsthlm, RISE och Husbyggnadsvaror (HBV) och finansierades av Energimyndigheten. Projektet undersökte vilken klimatpåverkan solceller har och hur de kan göras desto mer klimateffektiva ur ett livscykelperspektiv.

Projektet inleddes den 1 november 2020.

Tre syften med projektet formulerades:

  • Höja kunskaper om solcellers klimatpåverkan i livscykelperspektiv
  • Utveckla och testa upphandlingskriterier för lägre klimatpåverkan från solceller
  • Vägleda till optimerad drift och förvaltning

Det första resultatet av projektet är en kunskapssammanställning, Den heter Jämförelse av klimatpåverkan från olika solcellsmoduler och finns att ladda ner här.

Här är länken till hela projektet.

Projektet är nu avslutat.

Se inspelningen från webbinariet med Michiel van Noord den 12 juni 2023 där han berättar om projektet .

  • Inga träffar.