21 oktober 2022 |

Regeringen föreslår höjning av grönt avdrag

Under torsdagen presenterades ett förslag om att höja det gröna avdraget för solcellsinstallationer till 20 procent. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Svensk Solenergi har ombetts lämna sina synpunkter på förslaget senast 30 oktober. Vi välkomnar höjningen och kommer besvara remiss så att det inte blir problem för redan igångsatta projekt vid implementeringen.

Skattereduktionen för installation av grön teknik, det gröna avdraget, har funnits sedan årsskiftet 2020/2021 och liknar rotavdraget. För batterier och laddboxar är avdraget 50 procent av kostnaden för arbete och material. För solceller är avdraget 15 procent vilket nu alltså enligt förslaget ska höjas till 20 procent. Avdraget är begränsat till max 50 000 kr per person och år.

Läs mer om grönt avdrag på hos Skatteverket eller på vår hemsida.

Nytt om årsskiftesproblematiken

Riksdagsledamot Rickard Nordin (C) har ställt en skriftlig fråga till finansminister Elisabeth Svantesson (M): "Har finansministern uppmärksammat årsskiftesproblematiken kring grönt avdrag, och kommer det att föranleda några åtgärder från hennes sida?"

Finansministern kom den 26 oktober med ett svar: "Jag är medveten om hur reglerna om skattereduktion för grön teknik tillämpas i förevarande fall. Frågan har även lyfts av Svensk Solenergi i en skrivelse till regeringen. Skrivelsen bereds för närvarande inom Regeringskansliet."

Svensk Solenergi hoppas att svaret indikerar på att vi kan få en lösning av årsskiftesproblematiken inom kort. Hela den skriftliga frågan och svaret kan du läsa här.

  • Inga träffar.