31 mars 2023 |

Rekord för solceller 2022 – 55 000 nya anläggningar

Idag släppte Energimyndigheten ny statistik över installerade solcellsanläggningar för 2022. 55 333 nätanslutna solcellsanläggningar installerades under förra året och har tillsammans en effekt på cirka 800 MW. Det är en ökning med närmare 50 procent mot föregående år. 

Vid slutet av 2022  fanns det 147 692 elnätsanslutna solcellsanläggningar i landet och den totala installerade effekten uppgår nu till nästan 2,4 GW.

– I och med det höga intresset för klimatomställningen i kombination med de svängande stundvis höga elpriserna vi såg under förra året, kommer vi sannolikt att få se ännu fler solpaneler på våra tak i framtiden, säger Elin Larsson, elmarknadsanalytiker vid Energimyndigheten.

Göteborg är den kommun som har störst installerad solcellseffekt på 83 MW – nästan 3,5 procent av hela Sveriges effekt.

Läs mer på t ex Energimyndigheten och Bengts Villablogg.
 
  • Inga träffar.