4 april 2019 |

Remissvar angående Energimyndighetens rapport

Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25).

Branschföreningen Svensk Solenergi (SSE) representerar i dagsläget över 250 företag verksamma inom den snabbt expanderade solcellsmarknaden. Stora delar av den nuvarande svenska solcellsmarknaden drivs främst av det investeringsstöd som finns för solcellsanläggningar – Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Många av de mindre privata solcellsanläggningarna är inte registrerade i elcertifikatsystemet, men för större solcellsanläggningar är elcertifikaten en viktig inkomstkälla för att få till en lönsam ekonomi i både befintliga och nya projekt. Inte minst gäller det riktigt stora projekt, som till exempel de allt fler solcellsparker som nu börjar byggas i Sverige, eftersom dessa stora projekt inte kan utnyttja investeringsstödet fullt ut på grund av den maxgräns på 1,2 miljoner per anläggning som följer av förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller.

 

Läs hela vårt remissvar här

  • Inga träffar.