Branschföreningen Svensk Solenergi (SSE) anser att det är bra att ta bort kravet på att lämna uppgifter om årligen producerad el under tre års tid. Detta innebär en tydlig förenkling för den enskilde solcellsägaren.

Vidare ställer sig SSE bakom att vissa uppgifter som inte längre bedöms som nödvändiga att samla in stryks från både ansökan och begäran av utbetalning. De uppgifter som Energimyndigheten nu föreslår ska ingå framöver anser SSE vara fullt tillräckliga.

 

Läs hela vårt remissvar här

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021