2 februari, 2022 | ,

Remissvar I2021/01083

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar.

Läs mer: I2021/01083 och Ei R2021:04

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021