25 november 2019 |

Remissvar SOU 2018:76

Det finns många goda förslag i utredningen. Mer solel i Sverige ökar chanserna att vi når målet om 100% förnybar el år 2040.

Nyckeln till mer solel är att låta den få nyttja sin egen fördel, nämligen att den kan produceras i samma byggnad där den direkt används. Därför borde energiskatt på el (elskatt) inte tas ut på sådan förnybar el som man producerar och använder själv. Då skulle solelen få utväxling på sin specifika fördel. Det finns ingen annan kraftkälla ännu som man enkelt kan ha på taket.

 

Läs hela vårt remissvar här – nov 2019

  • Inga träffar.