31 oktober 2022 | ,

Remissvar på förslag om ökat grönt avdrag

Den 20 oktober presenterade finansdepartementet en promemoria med förslaget om att höja det gröna avdraget för solcellsinstallationer till 20 procent. Svensk Solenergi har lämnat sina synpunkter på förslaget. 

Svensk Solenergi sätter stort värde på att regeringen förstår nyttan av en kraftig utbyggnad av solenergin i landet. Förslaget att höja det gröna avdraget kommer dock i en tid när efterfrågan från privatpersoner på solcellsinstallationer är rekordstort. Det är viktigt att årsskiftesproblematiken åtgärdas och att höjningen till 20 % genomförs så att marknaden inte tar skada.

Skattereduktionen för installation av grön teknik, det gröna avdraget, har funnits sedan årsskiftet 2020/2021 och liknar rotavdraget. För batterier och laddboxar är avdraget 50 procent av kostnaden för arbete och material. För solceller är avdraget 15 procent vilket nu alltså enligt förslaget ska höjas till 20 procent. Avdraget är begränsat till max 50 000 kr per person och år.

Läs mer om grönt avdrag på hos Skatteverket eller på vår hemsida.

Läs remissvaret här:

  • Inga träffar.