20 april 2021 |

Remissvar I2021/00678

Svensk Solenergi har lämnat ett remissvar på promemorian (I2021/00678) Krav på nätnettomätning i förordningen om ursprungsgarantier för el..

Svensk Solenergi har tagit del av Regeringens förslag om ändring av hur ursprungsgarantier (UG) utfärdas och presenterar i detta remissvar sina åsikter om förslagen.

Svensk Solenergi anser att det är önskvärt att vårt system med UG är förenligt med hur övriga länder i Europa tolkat EECS-regelverket. Det är därför rimligt att den svenska förordningen som hanterar UG ändras, trots att de föreslagna ändringarna kommer försämra den ekonomiska kalkylen hos vissa aktörer. Ursprungsgarantier är av stor strategisk och symbolisk vikt för solenergibranschen och därmed för övergången till ett helt förnybart energisystem. Därför bör regeringen vara försiktig vid varje ändring i regelverket, och exempelvis fundera noga kring hur varje ändring kommer påverka den pågående implementeringen av ren-energi-paketet och då inte minst för hur energigemenskaper ska regleras i Sverige.

 

Läs hela remissvaret nedan samt svaret från regeringen

mellanrum
  • Inga träffar.