14 mars, 2022 | ,

Riktlinje om maximalt inmatad effekt

Inom forumet Sol + nät har Svensk Solenergi och Energiföretagen tagit fram en riktlinje för vilken maximal inmatad effekt som ska anges till elnätsföretaget vid installation av solceller.

Se riktlinjen nedan.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier