14 mars 2022 | ,

Riktlinje om maximalt inmatad effekt

Inom forumet Sol + nät har Svensk Solenergi och Energiföretagen tagit fram en riktlinje för vilken maximal inmatad effekt som ska anges till elnätsföretaget vid installation av solceller.

Se riktlinjen nedan.

  • Inga träffar.