20 september 2023 | ,

Riktlinje om dokumentation

Svensk Solenergi har gett ut en riktlinje om slutdokumentation vid solcellsinstallation till privatpersoner. Syftet med riktlinjen är att ge en samsyn kring vilken omfattning av slutdokumentation som bör levereras till en privatperson.

En solcellsanläggning är en omfattande elinstallation som ska fungera under lång tid. Under anläggningens livslängd kommer det att finnas behov av underhåll och service. Det finns därför behov av detaljerad slutdokumentation.

Brister i dokumentationen är också en av de vanligaste typerna av anmärkningar vid besiktningar. Därmed finns det ett behov av en samsyn i branschen för vad slutdokumentation till en konsument ska innehålla. Vi har tagit fram denna riktlinje som en del av vårt arbete med att bibehålla kvaliteten i branschen.

Har du frågor eller synpunkter på riktlinjen kan du kontakta Oskar.

Här kan du läsa och ladda ned riktlinjen:

På ett webbinarium i föreningens regi 2023-11-02 höll vi en presentation om riktlinjen och varför föreningen tagit fram den.

Bilderna från presentationen:

  • Inga träffar.