31 januari 2022 |

Säljstopp plugin sol

Den 14 januari beslutade Elsäkerhetsverket ett försäljningsförbud på solcellspaket med stickpropp.
Bakgrunden till beslutet är att det finns risker för användaren att komma åt spänningssatta delar. Enligt Elsäkerhetsverket var bristerna så pass allvarliga att Sunpower Nordic måste säljstoppa produkten.
Läs mer här.

  • Inga träffar.