26 juli 2018 |

Simrishamn högst upp i Solcellstoppen

Solceller får nu sitt stora genombrott i Sverige. Simrishamn kommer på första plats i solcellstoppen, följt av Ödeshög, Varberg och Berg. Dessa kommuner har över 90 W installerad effekt per invånare. Rikssnittet ligger på 22,7 W per person. Detta framgår av Svensk Solenergis rankning av samtliga kommuner.

Solceller får nu sitt stora genombrott i Sverige. Simrishamn kommer på första plats i solcellstoppen, följt av Ödeshög, Varberg och Berg. Dessa kommuner har över 90 W installerad effekt per invånare. Rikssnittet ligger på 22,7 W per person. Detta framgår av Svensk Solenergis rankning av samtliga kommuner.

– Allt fler hushåll och företag installerar solceller. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader samt att bidra till en 100 procent förnybar elproduktion i Sverige, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Listan över kommuner som får mest el från solceller per invånare toppades vid det senaste årsskiftet av Simrishamn (113.W per invånare), Ödeshög (96.W), Varberg (92.W) och Berg (91.W). I hela Sverige ökade solcellskapaciteten med 65 procent under 2017, jämfört med året innan. Vid årsskiftet fanns det drygt 15.000 solcellsanläggningar i Sverige.

När det gäller den totalt installerade effekten toppas listan av Linköping följt av Stockholm, Uppsala och Varberg.

– För att öka solelens andel av Sveriges energimix är det viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare. Vi ser gärna att det införs ett sol-ROT-avdrag istället för dagens solcellsstöd, säger Johan Lindahl.

Priserna på solceller har minskat kraftigt de senaste åren. Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2017. En anläggning på 1.000 W (en kilowatt) tar upp en yta på sju kvadratmeter och producerar i Sverige cirka 950 kilowattimmar per år om den är bra placerad.

Energimyndigheten anger att solelen kan stå för upp till tio procent av elanvändningen år 2040. Det skulle kräva ungefär 60 gånger mer solceller i Sverige än vad vi har i dag.

– Det motsvarar ungefär 13.000 fotbollsplaner med solceller. Det är inte alls orimligt då merparten av dessa solceller installeras på alla de tak som finns i Sverige, säger Johan Lindahl.

Solcellstoppen baseras på siffror från SCB med kompletterande underlag ifrån elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts.

 

PDF: Solcellstoppen hela kommunlistan 2017

Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi
johan @ svensksolenergi.se, 08-441 70 91

  • Inga träffar.