8 april 2020 |

Sjöbo högst upp i Solcellstoppen

Solceller har nu fått sitt stora genombrott i Sverige. Under förra året ökade den installerade effekten i landet med hela 70 procent.

På första plats i solcellstoppen hamnar Sjöbo kommun, följt av Heby och Simrishamn. Det visar Svensk Solenergis rankning av samtliga kommuner.

– Under året har vi sett en explosionsartad tillväxt när det gäller solceller. Att IKEA börjat sälja solpaneler visar att de har blivit en del av folkhemmet, säger Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Vid utgången av 2019 fanns det nästan 44 000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, vilket är 19 000 fler än året innan. Den installerade effekten var nära 700 MW, en ökning med 70 procent jämfört med året innan.

Listan över kommuner som får mest el från solceller per invånare toppas av Sjöbo (405 W per invånare), Heby (243 W) och Simrishamn (231 W). När det gäller den totala installerade effekten toppas listan av Göteborg följt av Uppsala, Stockholm och Linköping.

– Det här är en utveckling som gynnar hela Sverige. De som valt att investera i solceller minskar inte bara sina energikostnader, utan hjälper hela samhället att ställa om till förnybar elproduktion, säger Anna Werner.

Priserna på solceller har minskat kraftigt det senaste decenniet. Den som installerar solceller kan dessutom få 20 procent i stöd och en skattereduktion för den överskottsel som matas ut på elnätet.

Energimyndigheten bedömer att solelen kan stå för upp till 14 procent av elanvändningen på 2040-talet. Det skulle kräva omkring 40 gånger mer solceller än vad Sverige har i dag och en yta motsvarande 15 procent av alla tak i landet.

– Sverige har fortfarande en gigantisk outnyttjad potential för solceller. För att inte utvecklingen ska bromsas av coronapandemin och ekonomisk oro måste regeringen fylla på potten för solcellsstödet så alla som söker stödet också får det, säger Anna Werner.

Solcellstoppen baseras på statistik över nätanslutna solcellsanläggningar från Energimyndigheten, med kompletterande underlag från elcertifikatsystemet för de kommuner som sekretessbelagts.

För mer information, kontakta Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, 076-818 49 15, anna.werner @ svensksolenergi.se


Pressbilder på Anna Werner och genrebilder på solceller finns här.

Tabeller med uppgifter för samtliga Sveriges kommuner alfabetisk ordning respektive rankningsordning.

Solkartor för olika kommuner finns här.

  • Inga träffar.