9 januari 2018 |

Skrivelse till regeringen: Så bör stödnivån inom solcellsstödet sänkas

Rörande frågan om sänkt stödnivå inom investeringsstödet för solceller är Svensk Solenergis rekommendation att:

  • förordningen ändras så att stödnivån blir 15 procent,
  • förordningen ändras så att det är beslutsdatum som avgör vilken stödnivå som erhålls, inte ansökningsdatum,
  • förordningen ändras så snart som möjligt,
  • Energimyndigheten väntar med att fördela de budgeterade medlen för 2019 fram tills det att förordningen ändrats,
  • det tillsätts en analysgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag på nästa steg i utfasningen av solcellsstödet. 

 

Läs hela vår skrivelse här

  • Inga träffar.