6 september 2022 |

Småhusägarna har investerat drygt 8 miljarder i energiomställningen

Nästan 140 000 svenska småhusägare har nu investerat över 8 miljarder kronor i grön teknik.

För det har de beviljats avdrag på knappt 2 miljarder för investeringar i laddboxar, batterier och solceller, som hjälper dem att sänka sina energikostnader. Det visar statistik från Skatteverket över det gröna avdragets 18 första månader, som Svensk Solenergi har sammanställt.

– Den senaste tidens höga el- och drivmedelspriser har inneburit ett ökat intresse hos småhusägarna för grön teknik. Det gröna avdraget stärker småhusägarnas motståndskraft mot höga energipriser och hjälper hushållen både på kort och lång sikt, till skillnad mot ett generellt elprisstöd som bara ger en tillfällig lindring, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Ungefär hälften av beviljat avdrag, 49 procent, har gått till installation av laddboxar medan 43 procent av avdraget har gått till solcellsinstallationer. Solceller är dock den kategori där småhusägarna har investerat mest av egna pengar. Totalt har 5,9 miljarder investerats i solcellsinstallationer, att jämföra med 2 miljarder för laddboxar. Endast 8 procent av beviljat avdrag har gått till batteriinstallationer men batterier är den kategori som har störst relativ ökning. Under första halvåret i år beviljades avdrag för 3 100 batteriinstallationer. Det är 40 procent fler än under hela året 2021, och totalt har nu 320 miljoner kronor investerats i batterier inom ramen för det gröna avdraget.

Statistiken visar också att genomsnittspriserna för installation av batterier har sjunkit, medan priset för installation av solceller ökat något. Samtidigt ligger priset för laddboxar relativt stabilt jämfört med 2021.

Den kommun som har beviljats högst avdrag för grön teknik räknat per invånare under första halvåret 2022 är Habo i Västergötland. Haboborna beviljades i genomsnitt 291 kronor i avdrag per invånare, vilket kan jämföras med rikssnittet på 91 kronor. Sörmländska Gnesta är den kommun där invånarna totalt nyttjat avdraget flitigast sedan avdraget introducerades i januari 2021, totalt 759 kronor per invånare varav 274 kronor har beviljats i år. Halland är det län där högst avdrag har nyttjats under samtliga tre halvår som avdraget har funnits. Totalt har hallänningarna beviljats 343 kronor per invånare i genomsnitt, varav 164 kronor per invånare i år.

Den kommun söder om Västerbotten som har nyttjat lägst avdrag per invånare är Solna. Här har visserligen hälften av alla som äger ett småhus i kommunen gjort avdrag för grön teknik, men det motsvarar endast 0,3 procent av invånarna.

– Alla de som hyr sitt boende eller bor i en bostadsrätt missgynnas av dagens skatteregler, eftersom de inte kan använda det gröna avdraget. Vi vill se att konceptet energigemenskaper introduceras i svensk lag, precis som EU bestämt. Både fysiska och virtuella energigemenskaper behövs så att personer som i dag inte äger en fastighet ska få vara delaktiga i energiomställningen, säger Anna Werner.

Hela sammanställningen över det gröna teknikavdraget hittar du på Svensk Solenergis hemsida.

Vad är grönt avdrag?

Skattereduktionen för installation av grön teknik, det gröna avdraget, har funnits sedan årsskiftet 2020/2021 och liknar rotavdraget. Skillnaden är att du kan använda grönt avdrag för grön teknik och därmed nyttja det vanliga rotavdraget till annat. Det gröna avdraget kan nyttjas av privatpersoner som äger sin bostad och kan användas för installation av solceller, energilager (batterier) samt laddningspunkter till elfordon (laddboxar). För solceller är avdraget 15 procent av kostnaden för arbete och material. För batterier och laddboxar är avdraget 50 procent. Avdraget är begränsat till max 50 000 kr per person och år.
Läs mer om grönt avdrag hos Skatteverket eller på vår hemsida.

Topp 5 kommuner – högst genomsnittligt avdrag per invånare jan 2021 – juni 2022

1. Gnesta (759 kr/invånare)
2. Habo (581 kr/invånare)
3. Trosa (539 kr/invånare)
4. Kävlinge (532 kr/invånare)
5. Vellinge (506 kr/invånare)

Topp 5 län – högst genomsnittligt avdrag hittills per invånare jan 2021 – juni 2022

1. Hallands län (343 kr/invånare)
2. Blekinge län (271 kr/invånare)
3. Kalmar län (266 kr/invånare)
4. Södermanlands län (256 kr/invånare)
5. Jönköpings län (253 kr/invånare)

Hämta hela listan på vår hemsida.

  • Inga träffar.