11 oktober 2018 |

Solcellsmarknaden ökade med 50 procent under 2017

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2017 och förväntas fortsätta göra det de närmaste åren.

Under året installerades det 117,6 MWp, en ökning med 50 procent jämfört med de 78,6 MWp som installerades 2016. Det innebär att den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 57 procent, från 204,7 MWp i slutet av 2016 till 322,4 MWp i slutet av 2017.

De 322,4 MWp som fanns installerade vid årsskiftet ger uppskattningsvis 310 GWh eller 0,3 TWh el per år, vilket än så länge är en liten del (0,4%) av de 70,7 TWh el som vi använde i bostäder och service under 2017.

Dock växer solcellsmarknaden snabbt och förväntas fortsätta göra det de närmaste åren. De sjunkande priserna, införandet av skattereduktionen för mikroproducenter, budgetökningen i solcellsstödet, de pågående reformerna för att minska de administrativa bördorna för investerare och det ökande intresset från elbolagen gör det mer och mer attraktivt för privatpersoner och företag att investera i solceller.

Sammanfattning på svenska – pdf
Komplett rapport på engelska – pdf

  • Inga träffar.