13 juni 2020 |

Solcellsstödets sista ansökningsdag 7 juli 2020

Den 10 juni införde regeringen ett ansökningsstopp för solcellsstödet den 7 juli 2020. Privatpersoner och företag som överväger att installera solceller i år har därmed mindre än en månad på sig att fatta beslutet och ansöka om solcellsstödet på 20 procent.

Stödet kommer att betalas ut fram till den 30 juni 2021, allteftersom ansökningarna beviljas och installationerna färdigställs. Det gäller alltså att skynda på med sin ansökan till länsstyrelsen, medan det däremot inte gör så mycket om själva installationen tar viss tid.

Dock är sannolikt potten för solcellsstödet redan slut, så det krävs att regeringen, t.ex. i samband med höstbudgeten 2020, väljer att fylla på den för att det ska finnas några medel att dela ut till dem som söker nu.

Solcellsstödet kommer ersättas med det gröna avdraget från årsskiftet 2020/2021. Men det gröna avdraget, som regeringen föreslår ska vara på 15 procent av arbets- och materialkostnader, gäller bara privatpersoner.

Juridiska personer som söker stöd före den 7 juli har alltså chans att få 20 procent i solcellsstöd av staten (förutsatt att regeringen fyller på potten för solcellsstödet i höst). Därefter ska alla juridiska personers investeringar i solcellsanläggningar bära sig själva.

Nu kan den småhusägare som söker solcellsstöd före den 7 juli eventuellt få 20 procent i stöd. Därefter finns inga möjligheter till stöd förrän tidigast 2021 då det gröna avdraget väntas börja gälla.

Läs även Anna Wernes debattinlägg i Altinghet: "Svensk solenergi: Avbryt regeringens artificiella stopp på marknaden"

Svensk Solenergi menar att för alla de som inte omfattas av det nya gröna avdraget, som företag, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare, bör nuvarande investeringsstöd förlängas. Nivån på investeringsstödet kan lämpligen sänkas till 15 procent, samtidigt som potten fylls på så att alla företag som är berättigade till solcellsstödet också kan få det. Samtidigt bör en plan för en tydlig och förutsägbar nedtrappning av solcellsstödet för juridiska personer tas fram så att bransch och kunder vet vad de har att förhålla sig till. Redan nu skulle det exempelvis kunna annonseras att stödnivån sänks till 10 procent efter årsskiftet.

Det bästa sättet att överbrygga 6-månadersglappet för privata installationer som sammanfaller med en nedgång i efterfrågan på grund av coronapandemin, är att så fort som möjligt meddela att grönt avdrag kan göras 2021 för solcellsinstallationer som genomförts såväl 2020 som 2021.

I Norge har regeringen valt att skjuta upp den nedtrappning av solcellsstödet som skulle inletts den 1 april i år. Nedtrappningen av stödet i Norge börjar istället den 1 januari 2021.

Läs regeringens pressmeddelande om ansökningsstoppet av solcellsstödet.

  • Inga träffar.